โรงเรียน สอน เต้น สนุกทุกคลาส

  • Power Beat Dance
Power Beat Dance

โรงเรียน สอน เต้น สนุกทุกคลาส

คลาสเต้นและออกกำลังกายแบบออนไลน์มา เต้นเปลี่ยนหุ่นกับ Wonder Fit Studio คลาสหลากหลาย 5 แบบ 5 สไตล์ รวม 11 รอบต่อสัปดาห์

ครอบคลุม เช้า เย็น และ ค่ำ กับคุณครูและทีมงานมากประสบการณ์ ทดลองคลาสฟรี! ตอนนี้ คลิ้ก!